terug naar veelgestelde vragen

Onze scholen ontvangen geen achterstandsmiddelen en hebben dus geen voorrang. Welk effect heeft dit op de toekenning en levering van devices?

Door het grote aantal aanvragen hebben wij in samenspraak met de sectorraden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dat scholen die achterstandsmiddelen ontvangen voorrang krijgen.

Scholen zonder achterstandsmiddelen hebben daarbij minder voorrang en kunnen later of mindere devices ontvangen.

Met het beschikbare geld proberen wij zoveel mogelijk devices in te kopen en zoveel mogelijk aanvragen op een zo kort mogelijke termijn te leveren. Wij zijn hierdoor echter gelimiteerd in wat leveranciers kunnen leveren qua aantallen en tijdspad. 

Voor de aanvraagronde met als deadline 15 januari is dit onveranderd. Mocht blijken dat er nog budget over is voor de acceptatie van aanvragen van scholen die niet aan de voorwaarden voor voorrang voldoen, dan informeren wij u daarover.

Veelgestelde vragen