terug naar veelgestelde vragen

Op welke manier waarborgt SIVON dat kleinere besturen voldoende invloed kunnen uitoefenen?

Inspraak is geborgd via de ledenraad. De leden van de Kamer Klein vertegenwoordigen alle kleinere leden en eenpitters. Deze besturen worden gewoon lid van de coöperatie en hun inspraak is in deze kamer geregeld. Dit zorgt ervoor dat deze groep zeggenschap heeft over de coöperatie. Als de ledenraad besluiten neemt moet hij die nemen met een meerderheid van stemmen (de helft +1) en moet de meerderheid van drie van de vier kamers het besluit ondersteunen. Zo wordt elk perspectief meegenomen in de besluitvorming, zonder dat één kamer een veto heeft.