terug naar veelgestelde vragen

Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat u geen lid meer wilt zijn van SIVON. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar info@sivon.nl. Let op! In de statuten staat dat er soms een financiële regeling wordt getroffen als een lid het lidmaatschap opzegt. Wat dat precies betekent en hoe hoog dit bedrag is, leest u hieronder. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap kijken we of en welke verrekening nodig is. Daarbij kijken we naar de gedane investeringen door SIVON en de vergoedingen die we daarvoor verwachten te ontvangen van het betreffende schoolbestuur voor diensten waaraan het bestuur zich voor langere tijd heeft verbonden. 

Bijvoorbeeld: als de coöperatie voor een bepaalde dienst ten behoeve van het bestuur heeft geïnvesteerd omdat het lid zich voor enkele jaren aan de dienst heeft verbonden, dan wordt gekeken welke investering is gedaan en welke vergoedingen werden verwacht. Het schoolbestuur en de coöperatie moeten hier samen uitkomen. Als dat niet het geval is, kan een onafhankelijk oordeel worden gegeven door een adviescommissie.