terug naar veelgestelde vragen

Waar moet ik allemaal aan denken bij de beslissingen die intern genomen moeten worden?

Als u lid wil worden van SIVON en diensten af gaat nemen, moet u daarover een besluit nemen in uw bestuur. Wellicht wilt u dat voorleggen aan uw MR. De meeste leden kiezen ervoor om lidmaatschap zonder aanvullende diensten af te nemen echter niet aan hun MR voor te leggen.

Als u aanvullende diensten gaat afnemen wilt u de beslissing wellicht wel voorleggen aan uw MR of Raad van Toezicht. Mocht dat het geval zijn, stelt SIVON een handreiking ter beschikking aan besturen die alle stappen bespreekt en die voorziet in voorbeeldteksten voor de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Deze handreiking is verkrijgbaar op aanvraag.

Veelgestelde vragen