terug naar veelgestelde vragen

Wat bedoelt SIVON met de inspanningsverplichting voor een aanvraag? En hoe wordt getoetst of scholen daaraan hebben voldaan?

We vragen u naar eer en geweten te verklaren dat u tevergeefs alles heeft geprobeerd dat in uw macht ligt om devices te vinden, dus bijvoorbeeld de inzet van eigen middelen, aankloppen bij de gemeente, et cetera.

Wij vragen u niet om een dossier aan te leveren als bewijs voor het indienen van een aanvraag. De primaire beoordeling is niet op basis van de eigen financiële situatie van het schoolbestuur. De scholen die achterstandsmiddelen ontvangen, krijgen voorrang.

Veelgestelde vragen