terug naar veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen levering in een all-in-one raamovereenkomst en levering per lesmethode?

De meeste scholen in Nederland maken gebruik van een all-in-one raamovereenkomst met een distributeur. Deze distributeur levert de leermiddelen voor een intern leermiddelenfonds (ILF), verzorgt in sommige gevallen ook de dienstverlening rondom dit ILF in een gefaciliteerd leermiddelenfonds (GLF) of levert en distribueert de leermiddelen in een extern leermiddelenfonds (ELF). Daarnaast levert de distributeur vaak ook aanvullende dienstverlening. 

Een actuele ontwikkeling is dat scholen een raamovereenkomst per lesmethode sluiten, voor de levering van de betreffende lesmethode. Binnen SIVON spreken we over ‘levering per lesmethode’.

In de raamovereenkomst per lesmethode wordt de levering van de digitale licentie van de lesmethode afgesproken. Deze licentie wordt ontschot geleverd; de leerling heeft toegang tot de lesmethode voor de verschillende niveaus en leerjaren. Daarnaast bestaat de optie om het leer-/werkboek van de lesmethode aanvullend te bestellen. De leerling kan hierin schrijven en hoeft dit niet in te leveren aan het einde van het schooljaar.

Bij levering per lesmethode horen ook diensten ter ondersteuning van leraren (arrangeren van de lesstof, werken met de digitale lesmethode in combinatie met het leer-/werkboek). Hierbij wordt gesproken over het ‘licentie folio-model’ (LIFO-concept). Omdat nog niet alle lesmethodes in dit LIFO-concept beschikbaar zijn gesteld door alle uitgevers, wordt dit vaak gecombineerd met een ILF, GLF of ELF. Daarin wordt de levering van leermiddelen gecontracteerd die niet in het LIFO-concept beschikbaar zijn of die de school niet in het LIFO-concept wil gebruiken.

Veelgestelde vragen