terug naar veelgestelde vragen

We zien een beperkte marktwerking. Hoe gaat SIVON hiermee om?

Dit is voor SIVON een belangrijk punt. We geven de aanbestedingen op zo’n manier vorm dat de bestaande marktwerking niet wordt verkleind. Daarnaast proberen we de aanbesteding zo te maken dat ook kleine of nieuwe spelers op onderdelen kunnen inschrijven.

Veelgestelde vragen