terug naar veelgestelde vragen

Welke organen kent de coöperatie en wat zijn hun belangrijkste bevoegdheden?

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Om de stem van de verschillende type besturen mee te nemen in het beleid van de coöperatie is ervoor gekozen om de ledenraad in te delen in 4 kamers. Lees meer op de pagina organisatie.