terug naar veelgestelde vragen

Wie mogen er lid worden?

Vooralsnog kunnen alleen publiek bekostigde onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs lid worden. Aansluiting van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs wordt momenteel onderzocht.

Veelgestelde vragen