terug naar veelgestelde vragen

Wordt mijn aanvraag voor devices toegekend als ik geen lid ben?

Voor de toekenning van devices wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van SIVON. Het ondertekenen van de ledenovereenkomst heeft dus geen invloed op de levering van de devices.

Wel doen wij een dringend beroep op schoolbesturen om lid te worden van SIVON. Door de inzet van SIVON is het mogelijk om op zo’n korte termijn devices in te kopen en te leveren aan het onderwijs. SIVON mag echter volgens aanbestedingswetgeving maar voor maximaal 80% diensten en producten leveren aan niet-leden. Daarom is het van belang dat een groot aantal schoolbesturen die devices ontvangen ook lid wordt van SIVON. We verkleinen hiermee het juridisch risico.

Daarnaast vragen we de kosten van lidmaatschap van SIVON ook te zien in relatie tot het financiële voordeel dat u behaalt door het gebruik van deze regeling. Als de kosten voor lidmaatschap een belemmering vormen om lid te worden dan horen wij dat graag, zodat we daarover in gesprek kunnen. Neem daarvoor contact op via info@sivon.nl.

Veelgestelde vragen