terug naar veelgestelde vragen

Zijn er voorbeeldteksten om intern advies toestemming te vragen?

Waar kan ik voorbeeldteksten vinden om de (gemeentelijke) medezeggenschapsraad en raad van toezicht om advies en indien nodig toestemming te vragen?

De coöperatie stelt een handreiking ter beschikking die in voorbeeldteksten voorziet. Deze handreiking is verkrijgbaar op aanvraag via info@sivon.nl.

Veelgestelde vragen