Word lid!

Wat willen wij

SIVON ontzorgt

Het onderwijs wordt steeds afhankelijker van ict en ontwikkelingen op dit vlak gaan snel. Onze visie is het realiseren van goed onderwijs met een toekomstbestendige ict-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardige ict-producten. Het is onze missie om te zorgen voor goede en veilige ict-toepassingen zodat ict-toepassingen tijdens lessen en toetsen niet uitvallen, u veilig met elkaar en met ouders kunt communiceren, en uw gegevens beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf. Schoolbesturen staan aan het stuur en hebben toegang tot expertise en kennisdeling. U wint tijd, zodat u zich kunt richten op het onderwijsproces.

Visie

Alle schoolbesturen in Nederland kunnen hun onderwijsambities beter realiseren doordat zij bouwen op een hoogwaardige, toekomstbestendige en voor onderwijsdoeleinden geschikte ict-infrastructuur en overige (ict-)producten en diensten tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Missie

SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen voor onderwijs en talentontwikkeling, in nationale en internationale samenwerking. SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen. Doordat kennis en expertise beter worden georganiseerd, tijd en geld beschikbaar komt bij scholen en de markt beter wordt bevraagd, ontstaat er ruimte voor innovatie. De toegevoegde waarde voor gebruikers staat daarbij centraal.