Word lid!

Wie zijn wij

Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland (SIVON) is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

SIVON heeft een ledenraad die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De ledenraad is ingedeeld in vier kamers:

  • Primair Onderwijs Groot
  • Voortgezet Onderwijs Groot
  • Combinatie (combinatiebesturen)
  • Klein

Het bestuur bestaat uit 5 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier is er een brede vertegenwoordiging en kan er samen verder gebouwd worden aan de coöperatie.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Huub van Blijswijk (Stichting BOOR)
  • Secretaris: Ingrid de Bonth-Weekhout (Lucas Onderwijs)
  • Penningmeester: Bert Nelissen (INNOVO)
  • Jan-Kees Meindersma (De Groeiling)
  • Fridse Mobach (Carmelcollege)

De Raad van Commissarissen is onafhankelijk, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De eerste 6 maanden van het bestaan van de coöperatie bestaat de Raad van Commissarissen uit een aantal tijdelijke leden, die als opdracht hebben een groep deskundigen te werven die na hun aftreden de Raad van Commissarissen gaan vormen.