Word lid!

Wie zijn wij

Coöperatieve vereniging van schoolbesturen

Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland (SIVON) is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Dit zijn de SIVON-leden per 13 december 2018

Ledenraad

SIVON heeft een ledenraad – onderaan deze webpagina vindt u een overzicht van de samenstelling – die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Taken van de Ledenraad binnen de coöperatie:

 • Vertegenwoordiger van alle leden
 • Bewaken van doelstellingen
 • Besluitvorming    

De Ledenraad is ingedeeld in vier kamers:

 • kamer klein (op volle sterkte 6 leden):
  – po-besturen met 1.000 leerlingen of minder
  – vo-besturen met 3.500 leerlingen of minder
 • kamer primair onderwijs groot (op volle sterkte 10 leden):
  po-besturen met meer dan 1.000 leerlingen
 • kamer voortgezet onderwijs groot (op volle sterkte 10 leden):
  vo-besturen met meer dan 3.500 leerlingen
 • kamer combinatie (op volle sterkte 8 leden):
  besturen met zowel po- als vo-scholen
Huidige ledenraad
Kamer Lid Vertegenwoordiger
Klein ‘t Blokhuus (po Jos Berens
Klein Het Rhedens (vo) Mirjam Bunt
Po groot DeBasisFluvius Sylvia Veltmaat / Petra Versluis
Po groot RVKO Ton Groot Zwaaftink
Po groot Aloysius Stichting Hans Kelderman
Po groot Stichting Klasse Frank Tigges
Po groot Spaarnesant Marten Elkerbout
Po groot SKO Flevoland en Veluwe Koen Oosterbaan
Po groot PCBO Apeldoorn Bas Nix
Vo groot SOML Paul Slegers (Vice-voorzitter Ledenraad)
Vo groot CVO-AV Pieter Aartsma
Vo groot LVO Frank Severens
Vo groot OMO Yvonne Kops
Combinatie Delta-onderwijs Loek Oomen (Voorzitter Ledenraad)
Combinatie De Onderwijsspecialisten Hennie Loeffen
Combinatie ASG Herbert Griffioen
Combinatie Zuid-Hollandse Waarden Johan van Knijff

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier is er een brede vertegenwoordiging en kan er samen verder gebouwd worden aan de coöperatie. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Huub van Blijswijk (Stichting BOOR)
 • Secretaris: Ingrid de Bonth-Weekhout (Lucas Onderwijs)
 • Penningmeester: Bert Nelissen (INNOVO)
 • Jan-Kees Meindersma (De Groeiling)
 • Fridse Mobach (Carmelcollege)

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is onafhankelijk, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde.
Samenstelling:

 • Voorzitter: Koos van der Steenhoven
 • Lid: Kees Neggers
 • Lid: Ingrid Verheggen.